Priser og vilkår


Jeg har ingen refusjonsordning, noe som betyr at utgiftene dekkes av klienten selv. Enkelte helseforsikringer dekker utgifter til behandling hos psykolog. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å finne ut om dette gjelder deg.


Timene blir fakturert av min samarbeidspartner Speare AS i etterkant av timen.


Avbestillingsfrist


Avbestillingsfristen er 48 timer/2 virkedager. Timer som avbestilles eller flyttes etter dette, betales i sin helhet.


Priser


Enkelttime dagtid (frem til 16.00) på 60 minutter:

1590,-


Enkelttime kveldstid (fra kl 16.00) på 60 minutter:

1790,-


Erklæring/epikriser m.m:

Etter avtale


Kurs/foredrag:

Etter avtale


Veiledning av terapeuter per time på 45 minutter:

1390,-


Gruppeveiledning av terapeuter per time på 45 minutter:

890,- per pers (minst 3 i hver gruppe)