Om meg

Jeg har klienter i terapi både via video og på kontoret, sentralt i Sandvika. For tiden har jeg stort sett bare anledning til å tilby oppmøterterapi på onsdager og torsdager. Jeg har også erfaring i å holde kurs, foredrag og veiledning og kan leies inn til ulike typer oppdrag.


Individualterapien tilpasses ut fra dine ønsker og behov. Jeg er opptatt av at du skal kjenne deg trygg, anerkjent og forstått. Terapi kan handle om å jobbe seg igjennom det vonde, men også å finne frem til det gode i livet. For meg er det essensielt å møte deg med genuin nysgjerrighet slik at vi sammen kan finne ut av hvordan dine vansker arter seg, for å vite hva som må til for å få det bedre.


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og har erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og som kommunepsykolog. Jeg er psykologspesialist i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi og jobber i all hovedsak ut fra denne tilnærmingen. Ved siden av min private praksis jobber jeg som leder av selvmordsforebyggende team i Bærum kommune, hvor mine arbeidsoppgaver er å følge opp etterlatte til selvmord og veilede helsesykepleiere som følger opp de som har vært sykehusinnlagte etter selvmordsforsøk.

KVALIFIKASJONER


Utdanning: Profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen

HPR-NR: 10035817

Videreutdanning: 3-årig utdanning i Emosjonsfokusert terapi

Spesialisering: 5-årig spesialisering i psykoterapi

Emosjonsfokusert terapi


Gjennom emosjonsfokusert terapi ønsker jeg å hjelpe deg til å komme nærmere det vanskelige, forstå hvordan dette påvirker deg og hvordan du kan hente frem andre følelser i deg selv som kan være til hjelp. Dette innebærer at vi bruker mye tid i timene på å gå inn i det som er vanskelig, for å endre det. På denne måten kan du bli mer bevisst følelser, skape aksept for dem, forstå hva de signaliserer, kunne regulere dem og lære deg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte.


Det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. De fleste av oss bærer med seg smertefulle erfaringer. Noen ganger kan vonde erfaringer skape sår som bidrar til følelsesmessige mønstre som gjør at du håndterer livet dårligere. Da kan det være behov for enten å lindre eller endre disse sårene.


Ofte vil det være nyttig å se på hvordan tidlige relasjoner og smertefulle eller skremmende erfaringer kan ha betydning for hvordan du har det i dag. Du har kanskje funnet en måte å håndtere vansker på som var nødvendige og nyttige en gang, men som fører til vanskelige følelser og avstand i relasjonene dine i dag.


Mange med emosjonelle sår sier til seg selv at det ikke har noen hensikt å gå inn i smerten, fordi fortiden uansett ikke kan forandres. Det er imidlertid mye forskning som tyder på at hvordan vi husker fortiden, og hvilke følelser som da aktiveres, absolutt er noe som kan forandres!


Du kan lese mer om emosjonsfokusert terapi på hjemmesidene til Instituttfor Psykologisk Rådgivning, som er Norges ledende miljø innen emosjonsfokusert terapi.

SERTIFISERINGER


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og er autorisert helsepersonell og psykolog fra helsedirektoratet. Jeg er psykologspesialist i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi. Jeg har i tillegg et års videreutdanning i kognitiv terapi. Jeg er medlem av norsk psykologforening og Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi.